Skåp av återvunnet trä

By Posted in - Återanvänt on February 19th, 2015 0 Comments Gröna_skâpdörrar - Copie

De här fint slitna fönsterluckorna kommer snart till användning igen i nytillverkade skåp  gjorda av återvunnet trä. Det handlar om Upcycling, om hur man kan omvandla en uttjänt produkt till något nytt och bättre. Hur man kan använda och  försköna något som vid en första anblick ter sig som skräp eller skrot. Just de här skåpen kommer att finnas till försäljning fr.o.m. början av april, men vi är ständigt på jakt efter gamla träprodukter som kan återanvändas.

Please leave a Comment