Upcycling eller Finns det något vackrare än gammalt slitet trä?

By Posted in - Återanvänt & Inspiration on August 2nd, 2014 0 Comments Jalusiskap_I

Det finns människor som inte kan tänka sig att köpa en sak som inte är skinande ny och så finns det vi andra, som älskar allt som är gammalt och slitet. Speciellt gäller det nog för saker av trä, vackert patinerade av tidens gång och flitig användning.

Ett sätt att få tillbaka den rätta genuina känslan hos en möbel av trä och samtidigt värna om miljöresurserna är att omvandla en uttjänt träprodukt till något nytt och bättre, genom så kallad Upcycling. I många utvecklingsländer är detta ofta en nödvändig process på grund av höga råvarupriser som omöjligör annan produktion.

Marocko är ett land med en rik kultur. Samtidigt är det naturligtvis ett relativt fattigt land där det är oerhört viktigt att väl ta vara på resurserna. Knappast någonting får gå till spillo. Glas och flaskor, gamla burkar och kapsyler, gamla sängbottnar, ja allt samlas in och återuppstår i någonting nytt. När man kommer som besökande från ett typiskt slit-och-släng land känns det oerhört inspirerande och berikande att se hur allt kan tas om hand.

När vi använder gamla fönsterjalusier och återanvänt virke för att tillverka skåp och garderober eller gamla brädor till ramar, är det ett typiskt exempel på just upcycling.

Också det mesta av våra produkter som gjorts av järn och plåt är i själva verket återuppståndet skrot. Varje dag kan man se en enorm lastbil som väntar på insamlat material som skall köras till nedsmältning i Casablanca för att senare uppstå igen i nya former.

Gamla gummidäck är en annan produkt som tas till vara och används för att tillverka nya saker. I vårt sortiment har vi idag ett antal krukor en hink och ett par små ramar som återuppstått från gamla däck. Det finns dock säkert mycket mer idéer om hur man skulle kunna utnyttja gummit till nya spännande produkter.

Upcycling handlar mycket om kreativitet och nytänkande, om hur man kan använda och förbättra eller försköna något som vid en första anblick ter sig som skräp eller skrot. Upcycling handlar också om att motverka slit och slängkulturen och att bättre ta tillvara på jordens resurser.

En av dem som annamat och hjälpt till att föra fram upcycling som koncept är Antonia Edwards. Hennes sajt Upcyclist presenterar vackra och uppfinningsrika projekt med exempel på Upcycling från hela världen. En av de som finns med är designern Hampus Pentinnen med stolen Svartskär.

 

Comments are closed.