Verkstadsbilder

Vi jobbar med ett fåtal hantverkare i Marrakech. Två smeder, två snickare en kopparslagare, ett möbelmåleri samt en verkstad som gjuter cementplattor. De handlar om enmansföretag eller företag med en eller två anställda. Flera av verkstäderna ligger i nära anknytning till varandra och hantverkarna känner varandra väl sinsemellan. För att tillverka en del av våra saker har vi anlitat flera olika yrkesmän, t.ex. en smed till att göra underredet till ett bord och cementverkstaden för att tillverka bordskivan. Det har varit kul att se produkterna växa fram steg för steg!

Det mesta av metallen som används kommer från  nedsmält skrot. Även om vi känner starkt för återvinning, har det hänt vid ett par tillfällen att vi lyckats rädda gamla och vackra ting från att smältas ned….. Dessa saker, bl.a. en del av de vackra fönstergallerna, hittar du under rubriken “Gammalt” i vårt utbud.

Även snickarna använder återanvänt virke och gamla fönster och jalusier för att tillverka skåpen och garderoberna som finns i vårt sortiment.

Cementplattorna är gjorda för hand och torkas utomhus. Efter par dagar efter det att de har gjutits, sänks de ned i vatten för att därefter åter lämnas till att torka till dess att de är klara för leverans.

 

Snickeriet